Przejście do sekcji:

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162, § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.) Rada Gminy w Złejwsi Wielkiej przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2012 – 2015: