Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 54/2010 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Kodeksu Etyki