Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 42/2010 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok