Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 41/2010 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2011 rok