Przejście do sekcji:

XII sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XII/52/2007 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XII/53/2007 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
uchwała Nr XII/54/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XII/55/2007 w sprawie:określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i terminów płatności oraz sposobu jej poboru
Uchwała Nr XII/56/2007 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr XII/57/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Uchwała Nr XII/58/2007 w sprawie określenia ceny sprzedaży 1m3 wody oraz ceny za odprowadzanie 1m3 ścieków.
Uchwała Nr XII/59/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów stałych na gminne wysypisko odpadów komunalnych w Łążynie.
Uchwała Nr XII/60/2007 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Zławieś Mała i Rozgarty
Uchwała Nr XII/61/2007 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej
Uchwała Nr XII/62/2007 w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Górsku w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej
Uchwała Nr XII/63/2007 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej
Uchwała Nr XII/64/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr XII/65/2007 zmieniająca uchwałę Nr V/12/2007 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 roku