Przejście do sekcji:

VIII sesja Rady Gminy - 3 lipca 2007 r.

Uchwała Nr VIII/24/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Uchwała Nr VIII/25/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr VIII/26/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej
Uchwała Nr VIII/27/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr VIII/28/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla działek 466/5 do 466/20 w Górsku
Uchwała Nr VIII/29/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla działek 184/5 do 184/10 w Starym Toruniu
Uchwała Nr VIII/30/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opinujacego kandydatów na ławników