Przejście do sekcji:

IV sesja Rady Gminy - 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/9/2007 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IV/10/2007 w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IV/11/2007 w sprawie wysokości diety dla przewodniczacego i wiceprzewodnicząecgo Rady Gminy, przewodniczących stałych komisji Rady oraz radnych