Przejście do sekcji:

III sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2006r

Uchwała Nr III/5/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXV/202/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr III/6/2006 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr III/7/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przysiek
Uchwała Nr III/8/2006 w sprawie zaliczenia dróg do kategowii dróg gminnych