Przejście do sekcji:

Informacje dla Uchodźców

Informacja odnośnie dożywiania w szkołach dzieci z Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej prowadzi  nabór wniosków o pomoc w formie obiadów w szkołach  dla dzieci z Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z okupowanej ojczyzny w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – po 24 lutego br.).

Celem uzyskania takiej pomocy rodzic lub opiekun tymczasowy, który został ustanowiony opiekunem tymczasowym dziecka/i -  przez Sąd Rejonowy w Polsce  i  posiadają nadany numer PESEL UKR  może złożyć stosowny wniosek.

Wniosek będzie podlegał weryfikacji (skład rodziny, sytuacja majątkowa).

W tym celu należy zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, który  jest czynny każdego dnia roboczego tj. w poniedziałki, środy i czwartki  od godz. 7.00 do godz. 15.15,  we wtorki od godz. 7.45  do godz. 16.00 i w piątki  od godz. 7.00 do godz. 14.00. W celu uniknięcia kolejek przy składaniu wniosku prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 56 674-39-66.

Na koniec należy podkreślić, iż poza koniecznością spełnienia kryteriów podmiotowych przez obywateli Ukrainy, celem ubiegania się o pomoc socjalną powinni oni w pierwszej kolejności złożyć wniosek o nadanie nr PESEL UKR. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy oraz jej dalszymi regulacjami jest to rozwiązanie ukierunkowane na zapewnienie całościowego pakietu usług publicznych na rzecz Ukraińców.

 

                                                                                   GOPS Zławieś Wielka

                                                                                       25.03.2022 rok

                                                                                                         

Wróć