Przejście do sekcji:

Aktualności

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze"

Na mocy Porozumienia zawartego przez Wójta Gminy Zławieś Wielka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 18 maja 2021 r. mieszkańcy Gminy mogą otrzymać pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. W punkcie informacyjnym otrzymają również informację o jakiego rodzaju wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać. Dotacje przeznaczone są dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji z programu „Czyste powietrze” zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29.03.2022 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej w Przysieku o godz. 17:30.

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ilość osób ograniczona.

Punkt informacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej,w pok. nr 10  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 11:00.

Kontakt telefoniczny 56 674 13 41.

wyświetl galerię w Cooliris
  • zaproszenie 2022.03.29

Wróć