Przejście do sekcji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto

Dofinansowano Ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 402 706,00 zł

Całkowita wartość : 805 412,70 zł

W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdy, chodniki i zabruki, pobocza i trawniki, odtworzone zostaną rowy. Wykonana droga będzie drogą  gminną lokalną  o szerokości 5,50m z nawierzchnią bitumiczną  i poboczem gruntowym o szerokości 0,75m. Ciąg drogi będzie obsługiwać ruch lokalny miejscowości Czarne Błoto a także komunikacyjnie przydrożne miejscowości.

wyświetl galerię w Cooliris
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto

Wróć