Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Utworzenie Dziennego Domu ”Senior+

gqxy+RgAAAABJRU5ErkJggg==

 

Gmina Zławieś Wielka otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. ,,Utworzenie Dziennego Domu ”Senior+”, w tym remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w miejscowości Przysiek”.

W dniu 20 kwietnia br. podpisana została umowa, dzięki której Gmina Zławieś Wielka otrzymała dofinansowanie na "Utworzenie Dziennego Domu ”Senior+", w tym remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w miejscowości Przysiek”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 698 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 349 000,00 zł.

Zadanie polegało na remoncie i adaptacji obiektu w Przysieku, którego głównym celem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wdrożenie  zindywidualizowanej terapii i dostosowanie jej do realnych potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zrealizowano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu przy ul. Parkowej 1, w Przysieku, tak by obiekt był dostosowany do osób niepełnosprawnych.

To z kolei umożliwiło powstanie nowego podmiotu – Dziennego Domu Pobytu osób niepełnosprawnych.

 Realizacja inwestycji pozwoliła zrealizować zadania ustawowe: „Dofinasowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

W podpisaniu umowy uczestniczył Wójt Gminy Jan Surdyka, Skarbnik Gminy Justyna Brzozowska oraz Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Krystyna Żejmo -Wysocka.

Wróć