Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Utylizacja azbestu 20201

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest w 2021 roku. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu, w zakładce Urząd - Urząd Gminy – Jak załatwić sprawę – Referat Rozwoju i Promocji - Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 10 u Pauliny Zakierskiej. Wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj.:

  • Deklaracją przystąpienia do programu,
  • Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem,
  • Klauzulą informacyjną,
  • Zgodą Starostwa Powiatowego w Toruniu na przystąpienie do robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego z płyt cementowo-azbestowych na nowe,

należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. Nabór wniosków trwa do dnia 07.06. 2021 roku. Więcej informacji pod nr telefonu 56 674 13 41.

Inwestycja dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków własnych Gminy Zławieś Wielka.