Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Dofinansowanie obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nabór wniosków od 6 lipca do wyczerpania środków.

Kwota dotacji – 2 000 zł.

Ilość dotacji – 15 sztuk.

Wnioski  wraz z załącznikami należy składać w urzędzie gminy w Złejwsi Wielkiej w sekretariacie   ( pokój numer 20) w godzinach pracy urzędu.

W załączeniu:

-  wniosek o dofinansowanie wraz z deklaracją

- uchwała wraz z regulaminem .