Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Protokół z rozpatrzenia wniosków w sprawie uzupełniającego naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu po nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Protokół z rozpatrzenia wniosków w sprawie uzupełniającego naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu po nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi Priorytetowej 3, działanie 3.1 regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

  1. Dokonano oceny formalnej złożonych wniosków na podstawie Regulaminu naboru wniosków.
  2. Numery wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną oraz znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zweryfikowane pod względem możliwości montażu instalacji na wskazanej przez właściciela nieruchomości, pozytywna weryfikacja techniczna ostatecznie kwalifikuje przedmiotową nieruchomość.
  3. Przeprowadzenie oceny technicznej zostanie dokonane przez firmę: Brygida Rosiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. CAD-production, Ul. Karabinierów 37, 86-300 Grudziądz, REGON 340120034 NIP876-175-13-56. Koszt oceny technicznej za każdą wnioskowaną instalację wynosi 50 zł brutto. Każda z wnioskowanych instalacji wymaga odrębnej oceny technicznej.
  4. Płatności należy dokonać na konto bankowe firmy tj. ALIOR Bank 22 2490 0005 0000 4500 9494 9305 do dnia 6.04.2017r. w TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ: IMIĘ NAZWISKO, ADRES, PESEL. Koszt ten jest bezzwrotny i w całości ponosi go mieszkaniec.
  5. Pozytywnie zweryfikowano pod względem formalnym następujące wnioski:

Lp.

Wnioski zakwalifikowane

1.

3

2.

4

3.

5

4.

6

5.

9

6.

10

7.

12

8.

20

9.

21

10.

23

 

Lp.

Lista rezerwowa

1.

7

2.

8

3.

15

4.

19

5.

22

 

  1. Wnioski odrzucone ze względu na nieuregulowane wymagalne zobowiązania wobec Gminy:

 

Lp.

Wnioski odrzucone

1.

1

2.

2

3.

11

4.

13

5.

14

6.

16

7.

17

8.

18

7. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana po weryfikacji technicznej.

8. Realizacja projektu jest uzależniona od uzyskania dofinansowania dla projektu
w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020