Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Dofinansowanie instalacji prosumenckich w ramach odnawialnych źródeł energii

W dniu 18 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Poniżej przedstawiamy prezentację oraz wstępne założenia projektu.