Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

Na liście znalazły się 22 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 13,8 mln.

Zgodnie z przyjętymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisami dotyczącymi zasad przyznawania pomocy na mikroinstalacje prosumenckie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, Samorząd Województwa, po zatwierdzeniu listy operacji, może zawrzeć umowy z nie więcej niż trzema wnioskodawcami, których operacje zostały umieszczone na trzech najwyższych pozycjach listy operacji. W przypadku pozostałych operacji pomoc przyznaje się według kolejności ustalonej na liście krajowej sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie list operacji przekazanych przez wszystkie samorządy województw. Listę krajową ARiMR sporządza w terminie 7 dni od dnia otrzymania list operacji przekazanych przez samorządy województw i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.