Przejście do sekcji:

Dla mieszkańców

Podłączenie do sieci gazowej w miejscowości Górsk

Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż na terenie miejscowości Górsk (Zławieś Wielka) istnieje możliwość podłączenia obiektów do sieci gazowej. Planowana jest także rozbudowa istniejącej sieci, zakres rozbudowy zależy jednak od liczby zainteresowanych.

Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta lub wysłanie za pośrednictwem poczty na adres:


Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Dział Rozwoju i Obsługi Klienta

Sekcja Przyłączenia

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz


Biuro Obsługi Klienta

godziny pracy: pn. – pt. 7:00-15:00


Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą aktualny stan rozgraniczenia działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej w granicy posesji.


Więcej informacji na temat procesu przyłączania do sieci gazowej możecie Państwo uzyskać na stronie www.psgaz.pl

Wróć