Przejście do sekcji:

Dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona.

W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy będzie można uzyskać informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, właściwego ustawodawstwa, w przypadku wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ulg  należności z tytułu zaległych składek oraz o rodzajach świadczeń w zależności od formy zatrudnienia/ ubezpieczenia. Poruszana będzie także kwestia delegowania pracowników do pracy za granicą i wynikające z tego tytułu obowiązku opłacania składek. 

Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy  w dniach 23 - 27 września br.do siedziby Oddziału w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33/39 oraz do wymienionych niżej terenowych jednostek organizacyjnych:

- Inspektorat we Włocławku, ul. Płocka 167,

- Inspektorat w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39,

- Inspektorat w Lipnie, ul. Mickiewicza 43,

- Inspektorat w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5,

- Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6 a,

 

Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z indywidualnych porad w ramach dyżurów eksperckich a także wysłuchać prelekcji nt.:

  • Mała działalność gospodarcza – kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej skorzystać.

  • Elektronizacja akt pracowniczych – obowiązki i korzyści po stronie pracodawcy.

  • Zasady i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywanej przez płatników składek.

  • Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek.

  • ZUS przez internet- usługi dla klientów Zakładu.

Wróć