Przejście do sekcji:

Dla rolników

Zaproszenie na szkolenie "Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN)"

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu

z/s w Chełmży

Serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.

Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN)

W związku z ustanowieniem na terenie całej Polski programu ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych zostały nałożone na rolników nowe prawa i obowiązki np. zostały wyznaczone nowe terminy i dawki nawożenia naturalnego oraz mineralnego, obowiązek prowadzenia rejestrów nawożenia oraz planów nawozowych.

Spotkanie odbędzie się 13.12.2017 (środa) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7 ( sala II piętro).

  Udział w szkoleniu nie wymaga zgłoszenia.

                  Organizator szkolenia Anna Trepanowska 723-340-227 lub 56 675-22-60

Wróć