Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Zławieś Wielka

ogłasza konsultacje społeczne na potrzeby opracowania  

Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 
 

Gmina Zławieś Wielka opracowuje Program Rewitalizacji na lata 2016-2023. Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

Przedmiotem konsultacji jest analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Zławieś Wielka, obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów typowanych do rewitalizacji.   
Konsultacje będą prowadzone w okresie od 20 lipca 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r., na obszarze gminy Zławieś Wielka, w formie badania ankietowego.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców gminy Zławieś Wielka uwag, opinii i propozycji, które można zgłaszać poprzez:

  • wypełnienie Formularza uwag do diagnozy gminy, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.. Formularz uwag – do pobrania poniżej,       
     
  • wypełnienie Kwestionariusza ankiety – do pobrania poniżej.

Wersje papierowe ww. formularzy są dostępne w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, biuro Nr 14 – na parterze.

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 912 861, u p.  Elwiry Wilczyńskiej.

Wypełnione formularze można złożyć:

  1. drogą elektroniczną na adres ug@zlawies.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś   Wielka;
  3. bezpośrednio w sekretariacie urzędu gminy – pokój nr 23 na I piętrze.

                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                             (-) Jan Surdyka

 

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..