Przejście do sekcji:

Plany miejscowe

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego

Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2015 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Opłata skarbowa:

Od wypisu- do 5 stron- 30zł; powyżej 5 stron- 50zł
Od wyrysu- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, jednak nie więcej niż 200 zł

Termin załatwienia sprawy:

2 tygodnie od daty złożenia wniosku

Informację w sprawie wydania wypisu i wyrysu z planu miejscowego można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj

Druki do pobrania

Wróć