Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Zmiana organizacji ruchu w Starym Toruniu

Informujemy, że w związku z pracami remontowymi na ulicach Cedrowa i Szeroka w Starym Toruniu od dnia 14 września br. nastąpi zmiana organizacji ruchu, objazd nastąpi poprzez ul. Ks. Bronisława Markiewicza w Górsku oraz ul. Sołecką w Starym Toruniu. Prosimy o zachowanie ostrożności.
W związku z powyższym przeniesione zostaną przystanki autobusowe na nową lokalizację tj. skrzyżowanie ul. Cedrowej z Szeroką oraz ul. Sołeckiej z Szeroką.

pqQAAAAASUVORK5CYII=

Czerwony – drogi objęte modernizacją

Zielony – alternatywne objazdy

Wróć