Przejście do sekcji:

Plan pracy Komisji

 Plan Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2016 rok

 

I kwartał

 • zapoznanie się z zakresem działania jednostek organizacyjnych działających w obszarze polityki społecznej,
 • przyjęcie informacji GOPS-u na temat sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin ubogich, w tym rodzin wielodzietnych i osób samotnych oraz zakres podejmowanych działań w kierunku pomocy tym rodzinom oraz osobom samotnym,
 • zapoznanie ze stanem świadczeń usług medycznych prowadzonych na terenie gminy,
 • analiza materiałów na sesję,
 • sprawy bieżące.

 

II kwartał

 • omówienie sprawozdań przedstawionych przez GOPS i Komisję d/s alkoholowych,
 • zorganizowanie spotkania z matkami z rodzin wielodzietnych z okazji Dnia Matki,
 • spotkanie z klubami seniorów działającymi na terenie gminy,
 • zapoznanie się z problematyką higieny w szkołach i opieki pielęgniarskiej,
 • analiza materiałów na sesję,
 • sprawy bieżące.

 

III kwartał

 • wnioski do budżetu na 2017 rok,
 • spotkanie komisji z kierownictwem GOPS-u,
 • analiza materiałów na sesję,
 • sprawy bieżące.

IV kwartał

 • analiza budżetu na 2017 rok,
 • zapoznanie się z problemami w służbie zdrowia działającej  na terenie gminy,
 • wykonanie innych czynności zleconych przez Radę Gminy,
 • przedstawienie sprawozdania Radzie Gminy z pracy komisji,
 • opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
 • sprawy bieżące

Wróć