Przejście do sekcji:

2015

Bitwa Sołectw

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu 29 maja 2015 r. od godziny 17:00 na boisku Orlik w Złejwsi Małej rozpocznie się  IV Bitwa Sołectw. Chętne drużyny prosimy o dokonanie zgłoszenia najpóźniej do dnia 27.05.2015 r. na załączonej karcie zgłoszenia. Musi zostać ono potwierdzone podpisem sołtysa.

Wszystkich miekszańców zapraszamy do udziału w imprezie i kibicowaniu swoim drużynom!!!

Wróć