Przejście do sekcji:

Aktualności

Poziomy recyclingu i odzysku osiągane przez gminę Zławieś Wielka

Nazwa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ustawowy

Osiągnięty

Ustawowy

Osiągnięty

Ustawowy

Osiągnięty

Ustawowy

Osiągnięty

Ustawowy

Osiągnięty

Ustawowy

Osiągnięty

Ustawowy

Osiągnięty

Ustawowy

Osiągnięty

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

12

25

14

35

16

34

18

33

20

33 

30

42 

40

 

50

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych

36

59

38

50

40

51

42

69

45

 98

50

 93

65

 

70

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

50

0

50

0

50

16,1

45

28,5

45

 40

40

 12

40

 

35

 

 

Wróć