Przejście do sekcji:

Aktualności

Podpatrywali w Szwecji jak pozbywać się odpadów

Już wkrótce w Bydgoszczy ruszy budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. W związku z tym faktem wiosną tego roku Wójt Jan Surdyka wraz z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego objętych w/w projektem udali się do Szwecji, gdzie mogli zapoznać się z modelem funkcjonowania takich spalarni w kraju, który uważany jest za wzór gospodarki proekologicznej. Poniżej prezentujemy film z tego wydarzenia zawierający wywiad z naszym Wójtem.

  • autor: PM