Przejście do sekcji:

Opłaty

Stawki opłaty za odpady komunalne 2019

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2019 roku  obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:

    1. w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

18,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,

37,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,

58,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,

78,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób;

    1. w przypadku, gdy odpady komunalne  są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

36,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,

74,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,

116,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,

156,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.