Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne w 2019 r.

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje, że Rada Gminy w dniu 21 grudnia 2018r. podjęła uchwałę  o  zmianie  stawki  opłat  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. W związku z powyższym od dnia 1 lutego 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

  1. w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
   1. 18,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
   2. 37,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
   3. 58,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,
   4. 78,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób;
  2. w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
   1. 36,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
   2. 74,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
   3. 116,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,
   4. 156,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Zwiększona  opłata wynika bezpośrednio z kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami   komunalnymi,   które   obejmują   koszty:   odbierania, transportu,   zbierania  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,  utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu  oraz  edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
 
Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z pz. zm.). Zawiadomienia o wymiarze opłaty i terminach płatności będą dostarczane w styczniu 2019 r. za pośrednictwem poczty oraz gońca gminego.

 

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..