Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Nabór uczestników projektu w programie "E-aktywni mieszkańcy gminy Zławieś Wielka"

"E-aktywni mieszkańcy gminy Zławieś Wielka" to projekt dla mieszkańców naszej gminy, którzy chcą podnieść kompetencje cyfrowe. Umowę na realizację podpisał Jan Surdyka wójt gminy Zławieś Wielka w ramach projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Grant w wysokości  56 000 zł zostanie przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego oraz organizację szkoleń dla 100 mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli co najmniej 25 lat.

Proponujemy moduły szkoleniowe o tematyce:

"Działam w sieciach społecznościowych";

"Tworzę własną stronę internetową (blog)";

"Rolnik w sieci";

"Rodzic w internecie";

"Mój biznes w sieci";

"Moje finanse i transakcje w sieci"

Każdy moduł to 12 godzin szkolenia, które będzie odbywało się w Domu Kultury w Górsku.  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, które są niezbędne do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do projektu. Zapraszamy do udziału.

Informacji o projekcie udzielają pracownicy Urzędu Gminy pod numerem telefonu 56 674 13 41.

 

 

Wróć