Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD „Zakola Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 4/2018

 Termin składania wniosków: – od   16.08.2018 r. godz. 8.00 – do  31.08.2018 r. godz. 15.00

Miejsce składania wniosków:                                                                          

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

  1. Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Szczegóły tutaj.

Wróć