Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E Nr 26/06/2018

Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 26.06.2018 do godz. 21:00 dnia 26.06.2018
Obszar: Toruń, powiat toruński
Przebieg : Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%
Uwagi: brak


1. W czasie burzy należy:
a) unikać przebywania na otwartej przestrzeni, przebywania pod drzewami, w pobliżu masztów metalowych i innych metalowych konstrukcji lub przedmiotów, linii energetycznych i zbiorników wodnych.
b) kierowcy powinni pozostać wewnątrz samochodów, nie parkować aut pod drzewami oraz pamiętać, że jeśli burzy towarzyszą opady atmosferyczne pogarsza się widoczność i wydłuża droga hamowania.
2. W przypadku pojawienia się opadów gradu zaleca się pozostawanie w pomieszczeniach, lub szukanie schronienia pod dachem, osoby zaskoczone opadem gradu na otwartej przestrzeni powinny chronić głowę przy pomocy dostępnych środków i jak najszybciej znaleźć schronienie pod dachem. W czasie opadów gradu kierowcy i pasażerowie powinni pozostać w pojazdach.
3. Należy zabezpieczyć ruchome przedmioty, szczególnie na balkonach, werandach, miejscach publicznych, ponieważ towarzyszące burzom porywy wiatru mogą je unosić i wyrządzić szkody materialne oraz zagrozić przebywającym w pobliżu ludziom.

Wróć