Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Informacja Referatu świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że:
 
1. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób, które otrzymały decyzję przyznającą prawo do tych świadczeń, za miesiąc kwiecień 2018 r. nastąpi dnia 23 kwietnia br.
 
2. Natomiast o terminie wypłaty świadczenia wychowawczego przysługującego za miesiąc kwiecień 2018 r. poinformujemy odrębnym komunikatem.

Wróć