Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

EU-geniusz w naukowym labiryncie - rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, że Gmina Zławieś Wielka jest jednym z partnerów w realizowanym przez powiat toruński projekcie "EU-geniusz w naukowym labiryncie". Projekt adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli następujących szkół z terenu naszej Gminy: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, Szkoła Podstawowa w Łążynie, Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie, Szkoła Podstawowa w Siemoniu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej.

Projekt realizowany będzie do 30 września 2020 r. W tym czasie uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z robotyki, programowania, zajęciach rozwijających z matematyki, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, a także w symulowanej misji badawczej na Marsie. Nauczyciele natomiast będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie kursów i szkoleń.

Rekrutacja uczniów i nauczycieli prowadzona jest w poszczególnych szkołach od 21.03.2018 r. do 15.04.2018 r. Po bliższe informacje zapraszamy do sekretariatów szkół, które są miejscem pobierania nauki uczniów lub są miejscem pracy nauczycieli.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wróć