Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Informacja

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że:

  1. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób, które otrzymały decyzję przyznającą prawo do tych świadczeń, za miesiąc luty 2018 r. nastąpi dnia 21 lutego br. 
  2. Wypłata świadczenia wychowawczego dla osób które otrzymały decyzję przyznającą prawo do tego świadczenia, za miesiąc luty 2018 r. nastąpi dnia 20 lutego br.

Wróć