Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa CZARNE BŁOTO oraz osoby poruszające się drogą gminną

nr 100225C (ul. Wierzbowa w miejscowości Czarne Błoto),
że w związku z pracami polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnej przejazd odcinkiem ul. Wierzbowej 

(od ul. Topolowej do ul. Olchowej)
w dniach 11.12.2017 – 13.12.2017 r.

 będzie niemożliwy.

Odcinek drogi gminnej , na którym nastąpi wyłączenie z ruchu w m. CZARNE BŁOTO został zaznaczony na załączniku graficznym.

W związku z powyższym, prosimy o kierowanie się objazdami.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wróć