Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Komunikat

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zawiadamia mieszkańców sołectwa ZŁAWIEŚ MAŁA oraz osoby poruszające się drogą gminną

nr 100129C, że w związku z pracami polegającymi na naprawie Mostku na Kanale Górnym przejazd odcinkiem

(od przetwórni jaj w kierunku Skłudzewa)
w dniach 06.12.2017 – 07.12.2017 r.

 będzie niemożliwy.

Odcinek drogi gminnej, na którym nastąpi wyłączenie z ruchu w m. ZŁAWIEŚ MAŁA został zaznaczony na załączniku graficznym.

W związku z powyższym, prosimy o kierowanie się objazdami.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Wróć