Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach na okres od stycznia do czerwca 2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej   informuje, że trwa nowy  nabór wniosków o dofinansowanie do posiłków obiadowych dla dzieci i młodzieży w  szkołach i przedszkolach na okres od stycznia do czerwca 2018 r. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza: 771,00 zł.

Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (np. składając wniosek w  miesiącu grudniu 2017 r. należy przedstawić wszystkie dochody netto uzyskane za miesiąc listopad 2017 r.). Szczegółowych informacji na temat dożywiania udzielają pracownicy socjalni.

 

Dożywianie dzieci i młodzieży odbywa się  w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

 

Uwaga : Świadczenie 500plus nie jest wliczane do dochodów rodziny.

 

GOPS Zławieś Wielka, dnia 04.12.2017r.

Wróć