Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

II Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w GOKiS

10 uczniów klas III gimnazjalnych przystąpiło do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiedzę o samorządzie terytorialnym. Gminny konkurs wiedzy odbył się 30 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Jego celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego, jego znaczenie dla życia lokalnych społeczności, a także propagowanie idei budowania społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polegał na wypełnieniu przez każdego uczestnika testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań, opracowanego przez Komisję Konkursową. Uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 25 punktów za poprawnie rozwiązany test. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat zadań jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki finansowej, administracji oraz kompetencji różnych szczebli władz samorządowych.

Uczestników konkursu oceniała Komisja Konkursowa, której przewodniczyła Edyta Zakrzewska- Radna Powiatu Toruńskiego oraz Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka. Zwycięzcą konkursu została Aleksandra Machnicka uzyskując 21 pkt. – SP Rzęczkowo , II miejsce z liczbą18 pkt. zajęła Weronika Piasecka – SP Górsk,  a III miejsce z liczbą 17pkt. Marta Wojna – SP Rzęczkowo. Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy.

Dyplomami/wyróżnieniami oraz drobnymi upominkami zostali nagrodzeni pozostali uczestnicy konkursu.

Organizatorem Konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Fundatorzy nagród:  Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu. Dziękujemy również wszystkim uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Mamy nadzieję, że wydarzenie to rozbudziło w nich jeszcze większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będą pogłębiać wiedzę na temat samorządu terytorialnego.

Podziękowania kieruję do Komisji Konkursowej za merytoryczną ocenę i zaangażowanie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy laureatom!

                                                                                                   

 

 

Wróć