Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Strategia Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2023

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem strategii rozwoju gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2023 zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów, które w Państwa opinii należy zrealizować w tym okresie. Zebrane informacje pozwolą na przygotowanie kompleksowej propozycji działań rozwojowych gminy oraz stworzenie harmonogramu ich realizacji.

Wypełnioną fiszkę prosimy przesłać na adres ug@zlawies.pl lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 do pokoju nr  23 (sekretariat)  do dnia 15.07.2015 r.

Wróć