Przejście do sekcji:

Budowa drogi Czarne Błoto - Zarośle Cienkie

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi gminnej Zarośle Cienkie – Czarne Błoto

Urząd Gminy informuje, że w dniu 17.02.2011 wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę drogi gminnej Zarośle Cienkie – Czarne Błoto za cenę 875.583,62 zł z Vat.

przetarg nieograniczony ZP 34/3/2011:

Ogłoszenie o Przetargu ZP 34/3/2011: "Wykonanie przebudowy drogi gminnej Zarośle Cienkie - Czarne Błoto o długości 2757,00 m."