Przejście do sekcji:

Aktualności

Zostań „Organizacją sprawdzoną”!

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych chce wyróżniać organizacje społeczne, które dbają o wysoką jakość swojej pracy. To tak naprawdę pierwsza tego typu inicjatywa w województwie. Co w niej najważniejsze? Certyfikat jakości nadawać będą organizacje organizacjom, a nie samorząd lub biznes. Udział w procesie certyfikacji jest bezpłatny. Termin zgłoszeń mija 21 maja 2012 roku.

Certyfikat „Organizacja sprawdzona” dotyczy jakości zarządzania organizacją, transparentności jej funkcjonowania, jakości podejmowanych działań oraz współpracy z otoczeniem (partnerami, odbiorcami działań).

Certyfikat jest nadawany przez Kapitułę Certyfikatu powołaną przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. Kapitułę tworzą liderzy organizacji pozarządowych z regionu, a także przedstawiciele administracji publicznej i biznesu, a jej działania wspiera Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z Warszawy - organizator konkursu „Teraz Polska”.

Podmioty wyróżnione certyfikatem jakości ‘Organizacja sprawdzona’ będą promowane przez Federację i członków Kapituły Certyfikatu jako organizacje godne zaufania i współpracy z partnerami sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego oraz uzyskają konkretny pakiet korzyści dla organizacji.

Serdecznie zapraszamy organizacje z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że w naszym regionie jest wiele organizacji, których standardy funkcjonowania i efekty działań zasługują na wyróżnienie przez Kapitułę i szerokie upowszechnienie w regionie.

 

Jak uzyskać certyfikat?

Do 21 maja 2012 roku organizacje deklarują udział w certyfikacji przesyłając krótki opis działalności podmiotu - Ankieta certyfikatu Część A. W II etapie członkowie Kapituły podczas wizyty w podmiocie polegającej na rozmowie i wypełnieniu Części B ankiety certyfikatu z przedstawicielem organizacji zweryfikują spełnienie założeń certyfikatu.

Szczegółowe informacje o procesie certyfikacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) są dostępne na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (link: http://federacja-ngo.pl/zostan----organizacja-sprawdzona----,100,l1.html).