Przejście do sekcji:

Aktualności

Zimowisko dla dzieci z rodzin rolniczych

Informujemy o organizowanym i dofinansowanym przez Towarzystwo Nasze Szwederowo  zimowisku dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”

- Tleniu, w terminie: 15 stycznia-22 stycznia 2022 r. (turnus 8-dniowy).

 Proponowane miejsce wypoczynku, jak i miejscowość są bezpieczne w panującej pandemii koronawirusa. Na obiekcie będą przebywać wyłącznie uczestnicy wypoczynku
a Tleń jest miejscowością turystyczną, ale nie masowo obleganą w okresie zimowym.

Kolonie przeznaczone są dla 50 dzieci w wieku 8-16 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Obiekt „PATRIA”, na którym realizowane są kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska. Dzięki temu w Centrum Spotkań „PATRIA” na kolonie przyjeżdżają dzieci z najbogatszych gmin w Polsce.

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii.
Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 300 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS).

Rodzic może skorzystać z płatności bonem turystycznym.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Gminy.

W przypadku konieczności odwołania wypoczynku ze względu na okoliczności związane
z rozwojem pandemii COVID-19 organizator zwróci niezwłocznie wpłacone kwoty rodzicom.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o wytypowanie maksymalnie
8 osobowej grupy dzieci spośród mieszkańców Gminy.

Zgłoszenia grup w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmujemy do dnia 11.01.2022 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 W razie pytań bądź wątpliwości podaje się numer tel. do kontaktu  502-626-171.

GOPS Zławieś Wielka

Wróć