Przejście do sekcji:

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca  do projektu – TELEOPIEKA dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców gminy Zławieś Wielka

Przedłużony nabor do dnia 18 listopada 2021 r.

Teleopieka domowa to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, realizowana w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w gminie Zławieś Wielka.

Trwa uzupełniająca rekrutacja do projektu. W projekcie przewidziano łącznie wsparcie dla 10 osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.


Teleopieka to nowa, całodobowa usługa, umożliwiająca wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby starszej. Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach, które seniorzy noszą stale przy sobie. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego, tzw. Centrum Teleopieki. Stosowanie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę pogotowia. Nadajnik posiada dodatkowe funkcjonalności m.in. lokalizację, czujnik upadku, pomiar tętna.

Regulamin świadczenia usług teleopiekuńczych, informacje  oraz formularz zgłoszeniowy  zamieszczone są w załączniku. Dokumenty można też odebrać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  w godzinach urzędowania ( z zachowaniem reżimu  związanego z pandemią COVID-19 ).

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami  należy czytelnie i dokładnie wypełnić, podpisać i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  do dnia 08 października 2021  roku do godz. 14:00 - przedłużono do 18 listopada. na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 , 87-134 Zławieś Wielka lub drogą emailową  gops@zlawies.pl.

W razie dodatkowych pytań można się kontaktować pod numerem  telefonu  56 674 39 66 :

wew. 14 (p. Sylwia Podgórska, p. Magdalena Pawlewicz-Kucharska, p. Halina Rutecka – Miłek),

wew. 17 (p. Zdzisława Kozłowska, p. Magdalena Patyk, p. Olga Cielas)