Przejście do sekcji:

Aktualności

Odbiór artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - wydawane będą dla zakwalifikowanych mieszkańców gminy Zławieś Wielka przez Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1a, w piątek  08 października 2021r.  w godzinach od 9.00 do 15.00.

Uwaga ! Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności które obowiązują w reżimie epidemiologicznym tj.  osoby obierające żywność muszą mieć zakryte usta i nos.
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Wróć