Przejście do sekcji:

Aktualności

Przedłużona rekrutacja do Teleopieki w gminie Zławieś Wielka

Informujemy, że zostaje przedłużony  nabór osób -seniorów chętnych do udziału w  projekcie Teleopieka. 10 seniorów otrzyma specjalne opaski, dzięki którym będą mieć zapewnioną całodobową (7 dni w tygodniu)  TELEOPIEKĘ. Projekt  skierowany jest do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa. 

Regulamin świadczenia usług teleopiekuńczych, informacje  oraz formularz zgłoszeniowy  zamieszczone są w załączniku. Dokumenty można też odebrać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  w godzinach urzędowania ( z zachowaniem reżimu  związanego z pandemią COVID-19 ).

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami  należy czytelnie i dokładnie wypełnić, podpisać i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  do dnia 30 czerwca 2021  roku do godz. 15:00. na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 , 87-134 Zławieś Wielka lub drogą emailową  gops@zlawies.pl.

W razie dodatkowych pytań można się kontaktować pod numerem  telefonu  56 674 39 66 :

wew. 14 (p. Sylwia Podgórska, p. Magdalena Pawlewicz-Kucharska, p. Halina Rutecka – Miłek),

wew. 17 (p. Zdzisława Kozłowska, p. Magdalena Patyk, p. Olga Cielas)

Wróć