Przejście do sekcji:

Aktualności

O g ł o s z e n i e GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej poszukuje osób w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej (ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, posiadające dyplom w  w/w zawodzie).

W przyszłości planuje się realizację usług asystenta w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Celem Programu będzie wprowadzenie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby  z kwalifikacjami asystenta osoby niepełnosprawnej  prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 ( parter, pokój nr 14, Tel. 56 674-39-66 wew. 15).

 

                                                                                              GOPS Zławieś Wielka

Wróć