Przejście do sekcji:

Aktualności

I N F O R M A C J A GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2019/2020.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek,  dokumentację określającą dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 792,00zł. netto na osobę w rodzinie.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28.

Wróć