Przejście do sekcji:

Aktualności

Apel w sprawie pomocy bezdomnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej apeluje do mieszkańców gminy Zławieś Wielka o aktywne włączenie się w niesienie pomocy na rzecz osób bezdomnych którym w szczególny sposób mogą zagrozić negatywne skutki okresu jesienno-zimowego.
Okres ten niesie ze sobą liczne zagrożenia dla osób pozbawionych możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Są to przede wszystkim osoby pozbawione dachu nad głową i ciepłego posiłku.

Prosimy o sygnalizowanie występowania zagrożeń życia i zdrowia dla osób bezdomnych  przebywających na terenie tut. gminy, poniższym jednostkom :

1)    GOPS w Złejwsi Wielkiej
     ul. Słoneczna 28,
     tel. 56 674-39-66
         w godz. od 7.00 do 15.15 w poniedziałek, środę, czwartek
         w godz. od 7.45 do 16.00 we wtorek
         w godz. od 7.00 do 14.00 w piątek
        

2)    Komisariat Policji w Chełmży
       ul. Sądowa 2,
       tel. 56 675-19-00
             56 675-19-11   


3)  Numer alarmowy 112

Wróć