Przejście do sekcji:

Aktualności

Dożywianie w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że rodziny o niskich dochodach nie przekraczające 150% kryterium dochodowego ( zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ) mogą ubiegać się o pomoc dla dziecka/ci w postaci dożywiania w szkołach.
W tym celu należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, pisemny wniosek ( wraz z potwierdzeniami dochodów netto uzyskanymi za m-c grudzień 2014r. ).
Realizacja programu w ramach "Pomocy państwa w zakresie dożywiania; tj. wydawanie posiłków obiadowych w szkołach na terenie gminy Zławieś Wielka" rozpocznie się od 19 stycznia 2015r. ( obiad składać się będzie z 2 dań + kompot lub napój).
 

Wróć