Przejście do sekcji:

Aktualności

Roztrzygnięcie przetargu

Informuję, iż w dniu 25 lipca 2014r. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie "Zapytanie o cenę" na przygotowanie i dowożenie posiłków obiadowych dla osób uprawnionych w ramach programu rządowego "Pomoc pańśtwa w zakresie dożywiania" na terenie gminy Zławieś Wielka w terminie od września do grudnia 2014r. wybrano ofertę Centrum Ekonomii Społecznej "Servitus" w Toruniu.

Zaoferowana cena jednostkowa wynosi 4,70zł (słownie: cztery złote 70/100).

W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w termini po 7 sierpnia 2014r.

Wróć